I samband med uppmaningen ombeds kommissionen utarbeta ett vägledande dokument om hur undantagen i fågeldirektivet ska tillämpas. – Vad det här i praktiken betyder, är att vi i Europaparlamentet uttrycker vår oro över att förebyggande åtgärder hittills inte varit tillräckliga samt att påverkan socialt och ekonomiskt inte i alla fall tillåtit samexistens mellan skarven och […]