Torvalds muistuttaa komissiota vesivoiman roolista osana EU:n kestävää kehitystä

Näin kuului Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvaldsin (RKP/Renew) viimeisin kirjallinen kysymys Euroopan komissiolle. Torvalds kysyi myös miten komissio varmistaa, että kaikkien uusiutuvien energialähteiden teknologiat otetaan puolueettomasti huomioon tulevissa energiapoliittisissa aloitteissa?    – Vesivoiman osuus uusiutuvan sähkön tuotannosta vuonna 2018 oli yli 36 %, ja sähköistymisen lisääntyessä merkitys kasvaa edelleen tulevina vuosina, Torvalds mainitsee.    Torvalds korostaa, että vaelluskaloja ja niiden reittejä ei pidä unohtaa päätöksenteossa. Vesivoiman hyödyt, joustavan tuotannon ja varastoinnin mahdollistajana mittakaavassa, joka voi kompensoida aurinko- ja tuulivoiman vaihtelevaa tuotantoa, ovat […]