Torvalds påminner EU-kommissionen om vattenkraftens roll i EU:s hållbara utveckling

Det frågade SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds i sin senaste skriftliga fråga till EU-kommissionen. Han ställde vidare frågan om hur kommissionen kommer att säkerställa att ett teknologineutralt förhållningssätt till samtliga förnybara energikällor förankras i kommande energipolitiska initiativ.    – Vattenkraften stod år 2018 för mer än 36 procent av all produktion av förnybar elektricitet. I takt med den beräknade tilltagande elektrifieringen, kommer betydelsen att fortsätta öka under kommande år, nämner Torvalds.  […]