Ympäristövaliokunnalta kunnianhimoinen kompromissi ilmastolaista

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi perjantaina äänin 46 –18 valiokunnan lisäyksen EU:n komission ehdotukseen uudeksi ilmastolaiksi. Laajan kompromissin mukaan uusi ilmastolaki sitoo kaikki 27 EU-jäsenmaata ilmastoneutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä. Komission alkuperäisen ehdotuksen tarkoituksena oli sitoa EU kokonaisuudessaan samaan tavoitteeseen. – Uusien lisäysten avulla varmistamme, että kaikki jäsenmaat ottavat vastuun ilmastosta, Nils Torvalds sanoo.   Ympäristövaliokunnan lisäyksestä […]