Miljöutskottets ambitiösa kompromiss sänder en stark signal

Europaparlamentets miljöutskott godkände under fredagen, med rösterna 46–18, utskottets tillägg till EU-kommissionens förslag till en ny klimatlag. Enligt den breda kompromissen binder den nya klimatlagen samtliga 27 EU-medlemsländer till att bli klimatneutrala senast till år 2050. Kommissionens ursprungliga förslag avsåg binda EU som helhet vid samma mål. – Med de nya tilläggen säkerställer vi att […]