Euroopan parlamentti äänestää Nils Torvaldsin biopolttoaineraportin puolesta

Euroopan parlamentin ympäristö-, kansanterveys- ja elintarvikkeiden turvallisuusvaliokunta on tänään äänestänyt Nils Torvaldsin raportista koskien epäsuoria maankäytön muutoksia (indirect land-use change, ILUC). Ehdotus muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston polttoainelaatua ja uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä. Valiokunnan äänestäessä raportin puolesta tullaan sen käsittelyä jatkamaan kolmikantaneuvotteluissa Eurooppa-neuvoston ja komission kanssa. Saadakseen mandaatin asian jatkokäsittelyyn tarvitaan määräenemmistö. Nyt hyväksytty lakiesitys […]