Europaparlamentet röstar för Nils Torvalds rapport om biodrivmedel

Idag har Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelsäkerhet röstat om Europaparlamentariker Nils Torvalds rapport om att beakta indirekt förändring i markanvändning (indirect land-use change, ILUC). Förslaget ändrar Europaparlamentets och rådets direktiv om bränslekvalitet och om förnybar energi. Rapporten vann förtroende i utskottet och kommer nu att gå vidare i trepartsförhandlingar med Europeiska rådet och […]