Yhteisrahoitusosuuksien korotus maahanmuuttovirtojen toimivan hallinnan takaamiseksi EU:ssa

Nils Torvaldsin mietinnöt Euroopan pakolaisrahaston, Euroopan paluurahaston, kolmansien maiden kotouttamista varten perustetun eurooppalaisen rahaston sekä ulkorajarahaston yhteisrahoitusosuuden korottamisesta hyväksyttiin tänään (keskiviikko 6.2) Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Talous- ja finanssikriisien seuraukset ovat iskeneet toisiin jäsenvaltioihin kovemmin kuin toisiin. Tämä on esimerkiksi joissakin tapauksissa johtanut vaikeuksiin saavuttaa EU- rahoitukseen liittyvät ja yleisrahoitusta koskevat vaatimukset. Tänään hyväksytyt Torvaldsin […]