Significant step taken by the European Parliament to reform the Common Fisheries Policy

A significant step was taken by the European Parliament today (06/02/2013) to reform the Common Fisheries Policy. These reforms will set legally binding measures to end discards and overfishing and rebuild Europe’s fish stocks.  This move was welcomed by ALDE MEPs  as  the fishing industry  faces not only an ecological disaster but also an economic […]

Ökade medfinansieringssatser för en fungerande hantering av migrationsströmmar i EU

  Nils Torvalds betänkanden om ökade medfinansieringssatser för Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och fonden för yttre gränser har under Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg idag (onsdag 6.2) godkänts. Följderna av de ekonomiska och finansiella kriserna har slagit hårdare mot vissa medlemsstater än andra, vilket även lett till svårigheter att uppnå […]