Ett bra förhandlingsresultat för Finland

– Då vi ser på processen och var vi började, med ett odugligt förslag av kommissionen, är jag oerhört stolt över vad vi lyckats åstadkomma med aktivt och vältajmat påverkande. I kommissionens ursprungliga förslag hade Finlands kostnadsbörda varit fullständigt oproportionerlig, till stor utsträckning för att man helt enkelt inte kände till Finlands specifika förhållanden, säger […]