Krig och miljö

Vi visste från början att våra målmedvetna beslut om att minska utsläppen inte riktigt beaktade utryckningsfordon eller militära nödvändigheter. Den här aspekten har sina sidor. En ambulans eller en polisbil som mitt under utryckningen ”fryser” på grund av att laddningen har tagit slut är ingen eftersträvansvärd situation. Ingen har heller (ännu) krävt att pansarvagnar ska […]