Dubbla spår

Regeringen är ingen dröm som plötsligt förverkligas. Det är en besvärlig nödvändighet, som säkert får (nästan) varje eftertänksam röstare att tänka på Johann Wolfgang Goethes ”Faust”. Där finns en välkänd fras: Ack, tvenne själar bo i detta bröst. Den ena själen tänker på nödvändigheten av att få ett stopp på den stigande statsskulden.  Det fanns […]