Balansera i Europa

A World Restored (En värld återskapad) handlar om att återställa ordningen och balansen efter tre revolutioner, den engelska, den amerikanska och den franska. Kissinger tar – både indirekt och direkt – ställning till vägvisarna, idealisterna, frihetskämparna och uppprorsmakarna. Därför blir hans facit, att Wienkongressen (1814-15) var, i all sin hänsynslösa realism, en lycklig lösning.  Jag […]