En regeringsfråga

Till den normala vardagen hör sedan slutet av 1950-talet att följa med politiska debatter. Ibland är de intressanta och tankeväckande, ibland förvånande eller till och med en aning motbjudande. Det är alltså ingenting underligt i att nu följa med hur de politiska partierna försöker positionera sig inför riksdagsvalet. Vi tror oss veta att den hos […]