Italienska val… och våra

Alltså två steg tillbaka. Efter kriget hade vi någorlunda länge ett förhållandevis stabilt politiskt system. Det gällde Finland – med en del undantag. Det gällde Sverige. Det gällde nästan alla västeuropeiska länder – också Italien. De instabila länderna var Grekland, Spanien och Portugal. Där hade moderniseringstrycket redan tidigare lett länderna vidare på militärdiktaturernas knaggliga väg. […]