Sami-vecka i Bryssel

Men det fanns en grupp som avvek från det allmänna mönstret. De nordiska same-organisationerna hade ordnat en samevecka och deltagarna väckte en hel del uppmärksamhet redan genom sina färggranna dräkter. Jag hade äran och nöjet att vara en av mepparna som fick stå till tjänst med inbjudan. Det innebar också ansvaret att delta i en […]