Att växa rötter – i Ukraina

Uppfattningarna har sina rötter.  Om man följer en tankebana från Geoffrey Hoskings bok ”Russia – People & Empire” försökte Alexander I i det första skedet av sin regeringstid skapa någon form av samhörighet inom riket genom samhälleliga reformer. I bakgrunden fanns Michail Speranskijs goda råd. Just därför står Alexander fortfarande staty på Senatstorget i Helsingfors. […]