Halvvägs i Europa

Halvvägs på min levnadsbana finner jag mig borttappad i skogen. Men halvvägs är också en vändpunkt i Europaparlamentets nuvarande mandatperiod. Alla ledande positioner ska väljas på nytt och det kan bli ganska dramatiskt. Den här gången blev det alltför mycket dramatik. En vecka innan vi i Strasbourg ska välja en ny talman avled David Maria […]

Skogens historia

Vi kan vara stolta över att vi redan 1851 fick en skogsförordning. Den föregicks av en kommittéutredning 1841, som sedan ledde till en häftig och starkt ideologisk debatt om hur skogen borde användas. Och allt som sades var inte heller då riktigt klokt. Johan Wilhelm Snellman var inte känd för att dra in på sitt […]