Åt skogen

Artikeln handlar om Metso- programmets eftervård och antyder att någonting inte riktigt fungerar. Tanken var alltså god, men hur det sedan omsätts i verkligheten är en annan sak. I artikeln har man alltså gått igenom orsakerna till att skogsägarna inte har förnyat skyddsavtalen. En del av avtalen har inte blivit förnyade pga glömska eller pga […]