En sent modern gastkramning

Men förklaringar och berättelser kräver alltid ett sammanhang. Det är utgående från ett större sammanhang man sedan kan bedöma om den lagstiftning vi sysslar med är klok eller inskränkt. Och det finns ännu en regel: att under alla omständigheter högakta din publik – hur tillfällig den än må vara. Allt det här låter förnuftigt och […]