Europaparlamentariker från nordligaste delarna av EU: Vintersjöfarten kan inte stå för en oproportionerlig del av den gröna omställningen

Det här anser 17 Europaparlamentariker från Finland, Sverige och Estland, däribland Nils Torvalds (SFP / Renew). Europaparlamentarikerna har uttryckt sin oro i ett brev som de på tisdagen skickat till Europeiska kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen, vice ordförande Frans Timmermans, samt kommissionärerna Thierry Breton, Kadri Simson och Adina Vălean.  De import- och exportberoende länderna i nordligaste delarna av Europa kan inte förväntas betala oproportionerliga summor i jämförelse med isfria länder, […]

EU ska undvika lagstifning genom domstol

Kärnan i diskussionen berör delegerade akter. En delegerad akt handlar enligt fördragen om tekniska korrigeringar i gällande EU-lag. Det är en gammal stridsfråga där man både i konventet och i senare uppdatering av fördragen har försökt kringskära kommissionens vilja att utvidga sina rättigheter genom så kallade krypande kompetenser, det vill säg befogenhetsöverträdelser. Och eftersom fördragen […]

Skog, genteknik och mat

Genom förbudet mot GMO har Europa blivit både på efterkälken i jordbruksproduktion och dessutom beroende av andra länder för t.ex. genmanipulerat foder. Sen kom gensaxen, som forskarna dessutom fick ett nobelpris för. Många trodde då att det var en vändpunkt, men EU:s domstol kom med ett snabbeslut som jämställde gensaxen med GMO. Beslutet innebar att […]