Hur man skarvar och sölar…

Så är det naturligtvis inte längre. Andra näringsgrenar har tagit över – inte minst turismen. Men för att vi ska ha en levande kustbygd krävs det någonting som går året om och som inte stoppas upp av att semestertiden övergår i vardag och skolgång.   Men det finns en hel del andra infallsvinklar. Av den […]