Parlament och Covid-19

I över ett år har pandemin grundligt förändrat parlamentets arbetssätt. Ännu i mars 2020 fördes det en kort diskussion i gruppen. Formellt handlade den om arbetsordningen, men egentligen handlade den om hur mycket på allvar vi då tog varningarna om viruset SARS-CoV-2. I mina öron ljuder ännu min franska kollegas – i teorin – så […]