Förtroendekrockar

Men förtroende är framförallt ett samhällspolitiskt begrepp och det prövas varje dag. Och prövas på olika sätt!   Vad var det Donald Trump egentligen sysslade med? Under hela tiden som president, men också tidigare, sysslade han med att undergräva förtroendet eftersom man – i motsats till Jacob Fugger – också kan göra pengar på bristen […]