Konsten att vara tydlig

Tydlighet – claritas – går ofta att mäta. På Rundradion handlade det om feedback i form av brev och ibland samtal från direktören, medan det nu under MEP-åren märks i form av e-mejl eller som meddelanden på diverse sociala medier. Feedbacken är relativt ärlig och ofta väldigt rak.     Under journaliståren gick det relativt enkelt att ha tydligheten som ledstjärna, eftersom alla reportage och nyheter som gjordes måste finnas inom exakta ramar. Oftast handlade det om en tidsram […]