Vägval i EU-kris

Vi styrs alltså lätt in på en verksamhet à la Trump och det är ingenting vi riktigt har något att vinna på.   Så gick det också med rubriceringen kring Europeiska unionens konflikt kring rättsstatsprincipen. EU stod igen inför sin allvarligaste kris och ingen lösning kunde skönjas vid horisonten.   Egentligen fanns det tre. Eller […]