Ett ömtåligt innanhav

Det hänger samman med att vi upplevde en istid relativt nyligen. Relativt nyligen i biologins livstid, som snarare räknas i tusentals år. Våra nordliga arter har därför hunnit kortare i den utveckling som Darwin beskrev. De är mindre specialiserade och har därför bättre möjligheter att klara sig när omgivningen förändras. Det betyder i sin tur […]