Lottovinsten Finland

Begränsningarna på våra möten innebär nämligen att vi – med digitala hjälpmedel – jobbar analogt: vi jobbar i efter varandra utplacerade arbetsinsatser, som oundvikligen leder till att det är en mängd småsaker – och ibland lite större – som faller mellan de digitala stolarna. Oerhört irriterande och lite farligt med tanke på alla utmaningar!   […]