Ett brev från Ikalis

Men när brevet från Ikalis kom, svarade jag nästan genast och ytterligare en gång till följande morgon. Varför?   Dels handlade det om en människa som genast i inledningen framhöll att hon gärna läser svenska, men inte riktigt vågar ge sig in på att skriva på svenska. Mer än förståeligt alltså. Men dels handlade det […]

Europaparlamentets ambitiösa klimatlag sänder en stark signal till EU:s medlemsländer

Resultatet från Europaparlamentets slutliga omröstning om klimatlagen stod klart på torsdagsförmiddagen. Parlamentet stöder en rejäl höjning av EU:s ambitioner – bland annat det nya målet att koldioxidutsläppen, jämfört med nivån 1990, ska ha minskat med 60 procent till 2030. – Vi kan vara mycket nöjda med att den ambitiösa kompromiss som vi nådde i miljöutskottet […]