Framtidsoro

Jag är till den grad kaffeberoende, att jag i något skede under dagen får huvudvärk om jag inte har fått min ranson. Lite på samma sätt är jag nyhets- och bakgrundsberoende. Med bakgrundsberoende menar jag att det finns tusentals nyheter, som i sin enskildhet inte är speciellt intressanta, men som ropar efter förklaringar. Mitt kaffedrickande […]