Europeiska nollstunder

Den här besvärliga tiden i europeisk historia börjar med det tysk-franska kriget 1870-71. Kriget inleddes på tysk sida av fem tyska stater under preussisk ledning och skapade som slutresultat den tyska nationalstaten, som sedan efter ytterligare två krig upphörde att existera vid nollstunden. Åtminstone för en tid. Samtidigt var den tyska nollstunden också en europeisk […]