Närhetsprincipen på för stort avstånd

I Finland är vi nu välbekanta med att debattera för- och nackdelarna med kommunsammanslagningar. Liksom med klokheten i att flytta delar av samhällsservicen till större (och förmodat mer effektiva) enheter. I Förenta staterna förs ett ständigt samtal om relationen mellan delstaterna och den federala regeringen. I EU, som är en unik politisk konstruktion, har vi […]