Mellan barken och trädet…

Det finns många rent praktiska problem: hur riktas hjälpen sist och slutligen, hur effektivt förvaltas den, vilka strukturer kommer vi att förstärka, vilka vill vi bli av med? I efterhand kommer någon fiffikus att säga, att det inte gick riktigt som på Strömsö. Den sanningen gäller mänskligt handlande överhuvudtaget och har inte heller tidigare förhindrat […]