En vilsen hegemon

I gaullismens och Vietnam-krigets intellektuella släptåg skrev Jean-Jacques Servan-Schreiber bestsellern ”Le Défi Américain” (Den amerikanska utmaningen, översatt till svenska 1968) och allt sedan dess har den intellektuella vänstern, lite i spagat, försökt balansera sin anti-amerikanism efter tidernas strömningar. Men det fanns också mera omedelbara påstötar. Recep Tayyip Erdogans beslut att ingripa i Libyens inbördeskrig hade […]

Torvalds: Vi går nu in i den gröna eran

– Det här är en väldigt positiv signal och visar på att samarbetet mellan de fyra största grupperna kan fungera. Det kommer att behövas, för att vi ska få till den lagstiftning som krävs för att lyckas med den gröna given. Renew Europe har haft en avgörande roll i arbetet med att få till starka […]