Med nosen mot Madrid

I sin riktigt mest bjärta form ser utmaningen ut så här: på 30 år ska vi radikalt förvandla hela vår energisektor. Det är inte alldeles lätt i en industrisektor, som gärna ser sin utveckling i investeringscykler på 20 år. På den vägen finns det dessutom lite besvärliga fallgropar.   Det första ramverket finns redan på […]

Förbättra med procenter…

Den första omstridda formuleringen handlade om kärnkraft. Den fanns inte i ursprungstexten, men i miljöutskottet infördes den av Gröna gruppen. Jag hade föredragit att lämna kärnkraften utanför. Inte för att jag på något sätt tycker att den till alla sina delar är oproblematisk, utan för att jag var ganska övertygad om att den gröna tummen […]