Att vara eller inte vara…

Historien börjar ganska omedelbart efter Andra världskriget. I många avseenden stod Förenade kungariket ännu kvar i den forntida glansen. Under Winston Churchills ledarskap och med en regering överbyggande klassgränserna hade landet klarat av krigets hårda påfrestningar. Churchill hade suttit på mötena i Teheran och på Jalta tillsammans med Franklin Roosevelt och Josif Stalin i klassiska […]