Kalejdoskopet förblindar

I Bryssel och Strasbourg är kalejdoskopet särskilt färgglatt i allt som rör klimatfrågorna. Alla utgår från sin egen verklighet. Att få till ett globalt tänkande för en globalt ansvarskännande miljöpolitik är svårt, men absolut nödvändigt för att vi ska klara de ambitiösa klimatmålen vi nu försöker slå fast. Men när jag har en holländsk kollega […]