Biodiversitetens under

Ett av de centrala orden finns redan i rubriken. Men vad är biodiversitet egentligen och hur är den uppbyggd? En förlösande tanke läste jag i en engelsk artikel. William ”Bill” Adams är professor i biodiversitet vid Cambridge University. Han ställde sig professionellt kritiskt till en del av den framvällande diskussionen. Fåglar och däggdjur tar hand […]