Transportsektorn bär ett stort ansvar för ett stopp av den globala uppvärmningen

– Vi går in för svåra förhandlingar och vi ser samma tendenser som för bilarnas utsläppsregler, berättar Torvalds. Då var det Tyskland som mest satte käppar i hjulen för en ambitiös klimatpolitik. Orsaken är inte så mycket den tyska bilindustrin. Den är ändå relativt framstående också tekniskt. Men den stora utmaningen för Tysklands del handlar […]