Europeiska utmaningar 3

Den stora utmaningen handlar (naturligtvis) om demokrati och delaktighet, men att skriva demokati och delaktighet är enkelt. Att förverkliga det i EU 27 (eller 28) är betydligt svårare. Det pågår en mycket intressant internationell diskussion bland tyckare, vetenskapsmän och politiker. Den diskussionen rör sig i alla tänkbara sfärer och är sällan riktigt praktisk eller överskådlig. […]