Brexit – Med stil eller utan

Vi har fått frågor och vi har läst tidningarnas reportage. Det finns några miljoner EU-medborgare, som känner en stor oro inför Storbritanniens sätt att inleda förhandlingarna om utträdet ur EU. Från brittisk sida har man meddelat att man egentligen ville att icke-brittiska EU-medborgare från och med förhandlingarnas dag ett skulle fråntas sina medborgerliga rättigheter. För […]