Kolumn: Förtroendeskapande åtgärder

Under en plenarvecka i Strasbourg diskuterar vi – nästan bokstavligen – allt mellan himmel och jord. Den här gången handlade diskussionerna för min del om hur man mäter bilarnas utsläpp, hur Luxemburg egentligen skötte sitt ordförandeskap, hur Holland tänker sköta sitt och hur läget mellan EU och Ryssland riktigt artar sig. Vi ska alltså vara […]