Ett förskräckande mönster

Vi funderar alla över vad det var som gick snett. Vad är det som får någon att ta ett snabbeldsgevär och börja skjuta vilt omkring sig på fullständigt oskyldiga människor? Och det kan finnas många – och mycket olika – förklaringar. I Förenta staterna har det förts en besvärlig diskussion kring depressionsmediciner, som berövar patienten […]