Torvalds och Biaudet: Migrationssatsningarna är välkomna men otillräckliga

Europaparlamentets budgetutskott godkände i måndags ett budgetpaket för migration på sammanlagt 401,3 miljoner euro. Paketet, som bland annat innehåller tilläggsresurser för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond, förväntas godkännas på Europaparlamentets minisession i Bryssel idag, onsdag. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) stöder paketet men efterlyser att balansera resurserna så att tilläggsresurserna används för att hjälpa flyktingar här […]

Team Torvalds praktikanter för 2016

Är du intresserad av att göra praktik vid Europaparlamentariker Nils Torvalds kontor i Bryssel? Vill du vara del av ett dynamiskt team i Europaparlamentet? Praktiken i Torvalds stab är mycket mångsidig. I praktikens uppgifter ingår bl.a. att hjälpa till i bevakningen av olika utskotts arbete. Eftersom det finns många viktiga frågor som också behandlas i […]