Europaparlamentet godkände Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI)

I november 2014 lanserade kommissionen en investeringsplan för Europa (Juncker-planen). Som en första del av investeringsplanen har Europaparlamentet idag godkänt Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), även kallad Juncker-fonden. EFSI ska hjälpa Europa ur den rådande investeringssvackan genom att vara en ambitiös fond som skapar ett produktivt investeringsklimat inom EU. Investeringsklimatet ska förbättras med slutförande […]