Kolumn: Kommissionsförhör

Snart kan slutsatserna dras av vad som – egentligen – skedde i samband med utfrågningen av kandidaterna för den nya EU-kommissionen. Enbart en av 27 utfrågningar återstår efter att Europaparlamentet grillat medlemsländernas förslag till kommissionärer.   Utfrågningar infördes redan 1994, men de har fått en allt större roll i takt med att Europaparlamentets befogenheter har […]