Kolumn: Närhetsprincipen bör gälla GMO

För tillfället behandlas i Europaparlamentets miljöutskott ett förslag om att ge EU:s medlemsländer en möjlighet att förbjuda odling av genmanipulerade (GMO) grödor på sitt territorium. Det låter kanske inte så märkvärdigt. Ändå har det här varit en livligt omdiskuterad fråga där beslutet dragit ut på tiden på grund av att det finns väldigt olika åsikter […]