Kolumn: Minoriteters sak är vår

Minoriteters sak är vår   Som den enda finlandssvenska Europaparlamentarikern finns det vissa ämnen som ligger mig naturligt närmare hjärtat än mina finländska kolleger. Minoritetsfrågor är det tydligaste exemplet på ett sådant. Den 23 juli skickade 21 ledamöter av Europaparlamentet ett brev till den nyvalda Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker med de varmaste lyckönskningarna i […]