Nils Torvalds vill utreda frågan kring älgskadeersättningar

Europeiska kommissionen utarbetar för tillfället EU:s riktlinjer för statligt stöd inom jord- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden för åren 2014-2020. Kommissionens förslag är på många punkter problematiskt speciellt för Finland och landskapet Åland. I det aktuella förslaget till förnyade riktlinjer stipuleras bland annat att stödberättigade åtgärder får beviljas för att kompensera för förlust av träd […]