Frihandelsavtalet med USA är inte svartvitt

EU och Förenta staterna förhandlar för tillfället om ett nytt frihandelsavtal. Avtalsförslaget mellan världens två största ekonomier ska fördjupa handeln, förenkla byråkratin och skapa nya normer för produkter. I det ljusa scenariot, som de okritiska förespråkarna målar upp beräknas avtalet ge ett värdetillskott på 110 miljarder euro. Den mörka sidan som målas upp av kritikerna […]